Odlehčovací služba

V roce 2022 začínáme poskytovat novou pobytovou službu pro osoby, které běžně žijí 
v přirozeném prostředí a dočasně potřebují zajistit péči a podporu v pobytové sociální službě. 
Informace zatím najdete pod záložkou Domu klidného stáří a formuláře v sekci pro zájemce o službu. Děkujeme za pochopení. 

 

Návštěvy

Návštěvy v zařízení domovů pro seniory a domovů se zvláštním režimem a odlehčovacích služeb v pobytové formě jsou od 14. 3. 2022 opět možné bez omezení.

 

Návštěva musí mít po celou dobu nasazen respirátor třídy FFP2 (KN95) bez výdechového ventilu. Děti, které ještě nezahájili povinnou školní docházku ochranný prostředek mít nemusí, dětem do 15 let věku postačí chirurgická rouška.

 

Pamatujte, že vstupujete do zařízení, kde je vysoká koncentrace lidí náchylných k horšímu průběhu nemoci covid-19. Chovejte se při návštěvách, prosím, nadmíru ohleduplně.

Aktuální informace najdete na našem facebooku.

Mohlo by Vás zajímat

1. Aktuální dění v naší organizaci sledujte na našem Facebooku.
2. Žádosti o poskytnutí jednotlivých služeb se podávají vedoucím těchto služeb.
3. Žádosti o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou se podávají na sociální odbor MěÚ.

Na akcích pořádaných Sociálními službami města Žďár nad Sázavou, p. o. jsou pořizovány obrazové a zvukové záznamy za účelem prezentace organizátora akce. Sociální služby města Žďár nad Sázavou, p. o. nenesou odpovědnost za záznamy pořízené a zveřejněné jinými subjekty.

Základní informace

Statutární zástupce Mgr. Václav Šerák 
Právní subjektivita příspěvková organizace, zřizovatel Město Žďár nad Sázavou
43379168
Bankovní spojení 20839751/0100
Sídlo organizace Mapa Okružní 67, 591 01 Žďár nad Sázavou
Ředitelství Mapa nám. Republiky 2, 591 01 Žďár nad Sázavou   
Telefon 773 767 523
E-mail reditelstvi(zavináč)socsluzbyzdar.cz
ID datové schránky 9u9me4q
Výroční zprávy zde

Dokumenty

Název Odkaz
Organizační řád
Organizační struktura
Strategie 2020 - 2026
Informační memorandum
Nejdůležitější používané předpisy
Přepravní podmínky Taxík Maxík od 1. 5. 2022

Podpořili nás

Nadace Táťány Kuchařové - Krása pomoci poskytla v roce 2010 příspěvek z fondu seniorů ve výši Kč 46.200,- na projekt: Značení prádla obyvatel Domova pro seniory a Domova se zvláštním režimem  www.krasapomoci.cz
 
Pro činnost denního centra pro děti byla organizaci poskytnuta podpora na realizaci akce Rozvoj aktivit romských programů v rámci grantového schématu: Podpora sociální integrace v kraji Vysočina 2004-2006. http://www.strukturalni-fondy.cz