Přečíst nahlas
Nastavení velikosti písma
100%

Posláním nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ESKO je poskytovat zázemí dětem a mladým lidem ze Žďáru nad Sázavou, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohroženi a tím přispívat ke zlepšení kvality jejich života.

Cíle

Cílem nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ESKO je podpora uživatele služby v době dětství a dospívání tak, aby:

 • se začlenil do vrstevnické skupiny a dokázal v ní fungovat
 • znal možnosti jak trávit bezpečně svůj volný čas
 • zvládl konflikty ve vztazích
 • se připravoval studiem na povolání, uměl si najít a udržet práci 
 • měl informace o činnostech, které mohou ohrozit jeho zdraví (vliv návykových látek, sebepoškozování, poruchy příjmu potravy, …)
 • se orientoval ve službách dostupných v regionu a v případě potřeby je uměl využít.

Cílová skupina

Ambulantní forma služby - děti a mladí lidé ve věku 6 až 20 let z lokality Žďár nad Sáz., kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohroženi.

Terénní forma služby - děti a mladí lidé ve věku 6 až 26 let z lokality Žďár nad Sázavou, kteří se ocitli v nepříznivé životní situaci nebo jsou jí ohroženi.

Služba není poskytována dětem a mladým lidem:

 • kteří nemluví a nerozumí česky
 • nejsou schopni domluvit se s pracovníky na průběhu poskytování služby (nechtějí respektovat pravidla služby - rozhovory s pracovníky týkající se NŽS a vedení dokumentace)
 • kteří jsou pod vlivem alkoholu či omamných látek a svým chováním ohrožují ostatní uživatele a pracovníky služby.

Zásady poskytování sociální služby

 • Zachování lidské důstojnosti – respekt k osobnosti člověka a jeho právům. Uživatel není v nevýhodném postavení vůči zařízení a jeho pracovníkům. Službu může využívat kdokoli z cílové skupiny bez omezení, pokud svým chováním a jednáním neomezuje a neohrožuje sám sebe, ostatní uživatele, pracovníky či efektivitu služby.
 • Rovnost – nárok na využívání služby mají všichni bez rozdílu pohlaví, národnosti, náboženského vyznání, sexuální orientace.
 • Individuální přístup ke klientům – pracovníci respektují potřeby, přání a rozhodnutí uživatele služby.
 • Diskrétnost – dokumentace s osobními údaji je vedena se souhlasem uživatele a s právem do své dokumentace nahlížet. Pracovníci jsou vázáni mlčenlivostí o všech skutečnostech, které se od klienta ve vzájemné spolupráci dozví, v souladu s platnou legislativou.
 • Nízkoprahovost – zaručuje anonymitu, bezplatnost, přizpůsobenou otevírací dobu, možnost nepravidelné docházky, maximální přístupnost všem osobám cílové skupiny.

All Rights Reserved Sociální služby města Žďár nad Sázavou © 2022, Webdesign by LE CLAVERA, s.r.o.

Změna vzhledu | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Informace o cookies

Když kliknete na "Přijmout všechny soubory cookie", poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.